Vanliga sorgereaktioner är:
 
 
En känsla av bedövning.
Det första som en sörjande brukar uppleva är en
känsla av bedövning. Denna initiala reaktion beror på att det som hänt är
alltför smärtsamt och omvälvande för att man ska kunna ta in det på en
gång. Känslan av bedövning kan komma och gå under de första dagarna
efter förlusten och variera i styrka.
Koncentrationssvårigheter.
Sörjande tänker mycket på förlusten och kan
därför ha svårt att minnas alldagliga saker och ha svårt att koncentrera
sig. De kan berätta hur de går från ett rum till ett annat för att hämta
något, men att de glömt vad de skulle hämta när de kommit fram. De
kan också redogöra för hur de skadade sig, eftersom de inte var riktigt
närvarande, när de till exempel skar sig vid matlagning eller krockade
när de körde bil.
Humörsvängningar.
En typisk reaktion är att pendla snabbt mellan olika
känslolägen. Från att ha varit ledsen kan den sörjande plötsligt känna sig
upprymd. Känslorna är dessutom starka. Det är även vanligt är att uppleva
motstridiga känslor. Sörjande kan uppleva en lättnad över att en älskad
anhörig inte längre lider av sin svåra sjukdom, samtidigt som de upplever
en förtvivlan över att hon eller han inte längre är i livet.
Vredesutbrott.
Utbrott av aggressivitet kan förekomma. Att vara lättstött,
irritabel och arg är inte ovanligt bland sörjande, även om långtifrån alla
reagerar med ilska. Ena stunden vill man ha många människor i sin när-
het, nästa ögonblick stöter man bort allt och alla. Utbrotten beror på
den psykiska anspänningen och upplevelsen av frustration kring det
som hänt. Det är då viktigt att inte döma, utan att vara tolerant och
visa förståelse, vilket brukar leda till att den underliggande sorgen kommer fram.
Förändrade matvanor.
Sorg påverkar även hungerkänslorna. Sorgen kan leda
till brist på aptit eller omåttlig glupskhet. Det förekommer även att sör-
jande pendlar mellan dessa ytterligheter. Både att äta för mycket och att
äta för lite kan vara ett sätt att för stunden dämpa smärtan.
Oregelbunden sömn.
Sömnen kan påverkas av sorg. Perioder med sömnsvårigheter kan följas av perioder då man istället sover extremt mycket. Över
tiden kan tillstånd av sömnbrist och sömnöverskott pendla fram och tillbaka.
Energiförlust.
Tankar och känslor kring det som har hänt slukar mycket
energi. Sörjande berättar ofta om en väldig trötthet som inte går att sova
bort. Den ursprungliga energin och livslusten finns helt enkelt inte längre
kvar, vilket i sig kan upplevas som en förlust.
Coloryourlife, GrowMyLife, Livet, Sorg, sorgbearbetning, tecken,

Liknande inlägg

Kommentera

Publiceras ej