Jag som "diagnostiserad" förstår inte varför jag inte kan få bli accepterad som den jag är, när jag måste acceptera alla som jag inte förstår mig på och försöka förändra mitt levende efter dom "odiagnostiserade"?
 
Va har hänt med individen?
 
Jag känner ett starkt behov av att flytta, jag känner mig orespekterad av min alkoliserade familjehemsfar och det har nu väldigt stora konsekvenser.
Jag har alltid sett upp till honom, han fick mig att förstå mycket förut men idag så är det som att jag läser en helt ny bok från början.
 
Dom som ska hjälpa dom svagare i samhället har alltid skälpt mig. Det var länge jag trodde det bara var jag, men idag så har det i alla fall kommit upp till ytan att socialen inte klarar av att sköta allt.
Dom anställer ett företag dom lyssnar blint på och här sitter jag, som inte klarar av att hålla någon hemlighet för någon jag bryr mig om och betyder något.
Mina närmaste, äldsta vänner, min familj med blodsband emellan, terapeuten som jag alltid litat på till 110% och så han som gav mig mitt hem som gjorde att jag såg honom som en av dom största i värlen.
Vem mer ska svika mig?
 
Sedan 12 års ålder så hittade jag en familj som inte har lämnat mig i kris någonsin, det finns inget blodsband mellan oss och dom är väldigt fattiga. Men jag har aldrig fått frysa eller varit hungrig och eller trött och det är nog det största någon någonsin har gett mig. Jag är lite feg att umgås med min falska bror i den familjen eftersom min medicin inte är något han klarar av att hantera. Men jag måste öva på att komma dit.
 
Stockholm igen eller?
 
Jag har en till familj som jag inte heller har något blod som binder  oss, det är inte så länge som dom har funnits som familj, men att höra från en person som man respekterar högt »Det är tur att du har en mamma som håller koll på dig.» Då smälter man och värmen av kärlek i bröstet släpper inte i första taget.
 
Men tyvärr så känns fortfarande saknaden av dom människor som jag har ett blodsband med.
 
 

Numerologin i tarot

Noll (0) står för ingenting, innan allting börjar. Endast Narren har siffran noll. Narren är ett vilt kort. Allting kan hända.

 • Narren (0)

Ess (1) står för en ny början, något börjar ta form. Detta något kan sedan utvecklas eller inte.

 • Magikern (1) , Lyckans Hjul (10) och Solen (19)
 • Ess i Stavar (+)
 • Ess i Bägare (+)
 • Ess i Pentagram (+)
 • Ess i Svärd (+)

Alla nya början är positiva. I stora arkana syns detta tydligast. Magikern är människan som använder hela sin potential som kan föbättra sina livsvillkor (Lyckans Hjul) och som leder in honom till framgång (Solen). Ettans budskap är: Du kan om du vill!

Två (2) står för dualitet. En ny faktor spelar in. Det kan vara något angenämnt eller inte beroende på svit.

 • Överprästinnan (2), Rättvisan (11) och Domen (20)
 • Två i Stavar (-)
 • Två i Bägare (+)
 • Två i Pentagram (+)
 • Två i Svärd (-)

Tvåan förenar människans potential i Magikern (I) med en högre moral (Överprästinnan) och påminner oss om att man även måste handla rätt. Rättvisan (11) är konsekvensen av våra handlingar medan Domen är straffet eller befrielsen från straffen, beroende på hur man har skött sina uppgifter (20). Tvåans budskap är: Skaffa erfodlig kunskap innnan du går vidare och kompromissa!

Tre (3) står för kreativitet och expansion av tvåan, som ger sig ut och interagerar med världen.

 • Kejsarinnan (3), Den hängde (12) och Världen (21)
 • Tre i Stavar (+)
 • Tre i Bägare (+)
 • Tre i Pentagram (+)
 • Tre i Svärd (-)

Trean är människan skapandeförmåga. Kejsarinnans (3) skapandeförmåga är så stor att hon kan dedikera hela sitt liv för sin generation något som kan leda till stora uppoffringar (12) men även fullbordan (21). Den hängde är det enda negativa kortet i stora arkana och är oftast kortet för martyren. Treans budskap är: Offra dig för de goda sakerna men låt inte andra utnyttja dig.

Fyra(4) står för stabilitet. Nu har trean fått stadga och struktur.

 • Kejsaren (4), Döden (13)
 • Fyra i Stavar (+)
 • Fyra i Bägare (+/-)
 • Fyra i Pentagram (+/-)
 • Fyra i Svärd (+)

Fyran står för begränsning. Döden är ett slut. Längre än så går det inte. Fyrans budskap är: Känn till dina egna begränsningar!

Fem (5) står för förändring och frihet.

 • Överprästen (5), Måttfullhet (14)
 • Fem i Stavar (-)
 • Fem i Bägare (-)
 • Fem i Pentagram (-)
 • Fem i Svärd (-)

När man har kommit fram till fyran har man insett att begränsningarna gör det svårt för var och en att expandera och komma vidare. Men 5-an ger dig möjlighet att tänja på gränserna och söka sin egen väg i livet. Femmans budskap är: Lär dig reglerna för att kunna bryta mot dem!


Tio (10) står för fulländning och slutet på en cykel, men även en ny början. 10 är en kombination av 1 (början) och 0 (innan allting börjar).

 • Magikern (1) , Lyckans Hjul (10) och Solen (19)
 • Tio i Stavar (-)
 • Tio i Bägare (+)
 • Tio i Pentagram (+)
 • Tio i Svärd (-)

I tian som är egentligen en etta (1+0=1) är man färdig med något. 10 i bägare står för att kärleken är fullbordad, kanske har det slutat med ett bröllop. Det är inte slut här. Det är en ny fas på gång: Äktenskapslivet. 10 i svärd står för totalt misslyckande, men det betyder också att något är slut och att något nytt börjar. Tians budskap är: Varje slut - lyckligt eller ej - är chansen till en ny början!

 
 
 Namnstal
Uttryckstal. Hur du uttrycker dig själv i livets olika situationer.
Ödestal
Talet berättar vad du bör göra här på Jorden och vad du kan uppnå.
Personlighetstal
Konsonanterna i ditt namn berättar mycket om den praktiska sidan i livet, bland annat sysselsättning och personliga relationer.
Själstal
Vokalerna i ditt namn återspeglar vad du längtar efter att åstadkomma här i livet, dvs. den subjektiva aspekten av din personlighet.

Snabb översikt över talens betydelser:

1. Självständig, Individualistisk, Originell, Ger inte upp, Dominerande, Stark, Stark vilja, Innovativ, Ledare, Initiator Handlar, Uppnår.

2. Anpassningsbar, Förstående, Snäll, Samarbetsvillig, Bra lyssnare, Försiktig, Behöver en partner.

3. Intelligent, Social kompetens, Social, Utbildad, Kreativ, Dynamisk, Dramatisk, Uttrycksfull, Kommunikativ.

4. Stabil, Beslutsam, Säkerhet, Konservativ, Praktisk, Följer regler, Systematisk, Solidarisk, Objektiv.

5. Expansion, Förändring, Äventyr, Spekulation, Visioner, Växande, Evolution, Nyficken, Aktiv, Kompetent, Talangfull, Kämpar mot gränser, Överskrider gränserna, Stadig växt, Grundlägger.

6. Harmoni, Kreativitet, Konst, Rättvisa, Balans, Kärlek, Medlidande, Service, Symboler, Ansvar, Skydd, Omhändertagande, Samhälle, Sympati.

7. Filosofisk, Tyst, Analytisk, Introspektiv, Förstående, Intuitiv, Inspirerar, Kunskap, Medveten, Studier, Meditation.

8. Ambition, Makt, Produktion, Pengar, Säkerhet, Praktisk, Materialism, Status inriktad, Makt-sökande.

9. Fullständig, Osjälvisk, Medlidande, Generositet, Snäll, Tålamod, Slut, Humanitarism, Givande, Ansvar, Kreativt uttryckssätt

11. Mass kommunikation, Grupp ansträngning, Intuition, Samarbete, Opersonlig, Upplysning, Idealistisk, En drömmare

22.Expansiv makt, Universell vision, Manifestation, Strukturell medvetenhet, Stora företag, Ledarskap, Mästare.

Liknande inlägg